Privacy

Beton Industrie Noordwijkerhout BV, gevestigd aan Madame Curiestraat 21, 2171 TW Sassenheim, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Beton Industrie Noordwijkerhout B.V. (hierna te noemen; BIN)
Madame Curiestraat 21
2171 TW Sassenheim
0252 212 322
info@b-i-n.nl
www.betonindustrienoordwijkerhout.nl
Agnes Kappe is de Functionaris Gegevensbescherming van BIN. Zij is te bereiken via info@b-i-n.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

BINverwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, telefonisch of via het contactformulier op onze website. Al deze gegevens worden opgeslagen in ons beveiligde online offerte/order systeem en in ons beveiligde online administratiesysteem. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Naam van uw bedrijf
-Voor-en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-Naam en mobiele nummer van uw uitvoerder
-E-mailadres waarop wij u kunnen bereiken
-Mailadres voor facturatie/administratie van uw bedrijf
-BTW nummer en KvK nummer
-Domeinnaam van uw website
-Gegevens over uw activiteiten op onze website
-Bankrekeningnummer mbt facturatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@b-i-n.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BIN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Het afhandelen van uw betaling
-Verzenden van onze online nieuwsbrief
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-Om goederen en diensten bij u af te leveren
– BIN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

BIN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BIN) tussen zit. BIN gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
-Een online offerte/ordersysteem dat is beveiligd met een unieke inlogcode. BIN maakt gebruik van dit systeem om voor u een offerte/order te maken. In dit systeem worden al uw gegevens die relevant zijn voor het verwerken van een offerte of order opgeslagen.
-Een online administratieprogramma dat is beveiligd met unieke inlogcodes
-Mailaccounts die beveiligd zijn met unieke inlogcodes

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BIN bewaart uw persoonsgegevens in het beveiligde online offerte/ordersysteem. Deze gegevens kennen geen bewaartermijn omdat veel van onze klanten op reguliere basis een offerte aanvragen of een order plaatsen. Indien u hier bezwaar tegen hebt verwijzen wij naar het kopje; Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

BIN verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BIN gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BIN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@b-i-n.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BIN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BIN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of stuur een mail via info@b-i-n.nl. Beton Industrie Noordwijkerhout BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: -Onze computers, computersystemen, cloud opslag en harde schijf zijn volledig beveiligd met unieke inlogcodes en up to date virusscans.